Aan huis behandeling

Soms is het beter als de behandeling thuis plaats vindt. We denken dan aan de kinderen onder de 2 jaar , kinderen met een ernstige handicap en de chronisch zieke kinderen.Ook hier maken we gebruik van de gestandariseerde kinderfysiotherapeutische screeningsinstrumenten oa:

  • AIMS;
  • Vojtareflexen;
  • BSID-II-NL.M;
  • BSID-III-EN.M;
  • GMFCS;- BVK;
  • Plagiocephalometrie (= schedelmeting, zie foto).

Bij de behandeling wordt ook gebruik gemaakt van divers materiaal dat de kinderfysiotherapeut meeneemt en indien nodig ook bij u thuis gebruikt kan worden, zoals:

  • Grote oefenbal;
  • Divers speelmateriaal;
  • Formfix rol.