Behandeling

Observatie en intake

Voordat een behandeling start, wordt het kind geobserveerd en getest. Daarnaast worden de ouders en/ of leerkracht gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze gegevens worden schriftelijk uitgewerkt en met de ouders en eventueel andere betrokkenen besproken.

es_5

Behandeling

Een behandeling is individueel en duurt gemiddeld 30 minuten. Indien noodzakelijk kan behandeling aan huis of op school plaatsvinden. De behandeling is erop gericht de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van spel- en ontwikkelingsmaterialen. Indien nodig wordt er advies gegeven over nieuwe ‘strategieën’ of over het gebruik van hulpmiddelen. Het uiteindelijk doel is het dagelijks handelen van uw kind te verbeteren.

Naast algemene ergotherapeutische principes wordt gebruik gemaakt van de behandelmethoden Sensorische Informatieverwerking, Neuro Developmental Treatment (Bobath), CO-OP.

Verder is het belangrijk dat de ergotherapeut contact heeft met de ouders, leerkracht, verwijzend arts en eventueel andere behandelaars en betrokkenen.