Beweging

  • Problemen in de oog-hand coördinatie en de fijne motoriek
  • Moeite met de samenwerking van de handen
  • Onhandigheid, vaak iets omstoten of tegen iets aanlopen, vallen
  • Beperkt inschakelen van één lichaamszijde
  • Problemen met zitten
  • Angst om te vallen of te bewegen, niet graag schommelen of klimmen