Vergoeding en tarieven

Tarieven Praktijk voor Kinder- en Jeugdfysiotherapie 2022

Praktijk voor Kinder- en Jeugdfysiotherapie heeft met alle
verzekeraars een contract afgesloten, waardoor er rechtstreeks
gedeclareerd kan worden bij uw verzekering. Iedere verzekeraar
gebruikt zijn eigen tarieven; hieronder worden de adviestarieven
benoemd:

Kinderfysiotherapie € 44 per 30min
Kinderfysiotherapie aan huis € 59 per 45 min
Verslag aan verwijzer € 33 per 30min
Manuele therapie € 38 per 30min
Reguliere Zitting (>18jr) € 33 per 30min

Kinderfysiotherapie wordt 2 x 9 maal vergoed (per kalenderjaar) door uw
zorgverzekeraar via DTF (directie toegankelijkheid) of verwijzing van uw
huisarts. Behoeft uw kind meer behandelingen dan kan dat alleen via
verwijzing van een specialist in specifieke gevallen.
Bij verhindering graag 24 uur van te voren afmelden, anders zijn wij
genoodzaakt kosten in rekening te brengen.
Gelieve uw kinderfysiotherapeut op de hoogte te stellen bij wijzigingen van uw
polisvoorwaarden t.a.v. Kinderfysiotherapie.