Wanneer naar de kinderlogopedist?

De communicatie begint al vanaf de geboorte van het kind met huilen. Dit is zijn of haar manier om zich duidelijk te maken. Later zal het vocalisaties maken en brabbelen totdat uiteindelijk de echte woorden komen. Soms verloopt de spraak- en taalontwikkeling anders en heeft het kind hulp nodig.

Mogelijk heeft het kind moeite met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal. Of bestaan er gehoorproblemen, problemen in het mondgebied, stemproblemen, stotteren of is het niet goed verstaanbaar. De logopedist helpt om de communicatie beter te laten verlopen.

Daarnaast bestaan er soms problemen op het gebied van het eten en/of drinken. Denk bijvoorbeeld aan het niet goed drinken uit de fles, moeite met het afhappen van de lepel of het kauwen. De preverbaal logopedist helpt en ondersteunt op het gebied van eten en drinken.