Wanneer naar de kinderlogopedist?

Logopedie richt zich op de communicatie en het eten & drinken. De behandeling is gericht
op de taal- en spraakontwikkeling, de stem, het gehoor en / of het slikken. Het werkgebied van de
logopedist is alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en
geschreven taal. Tevens houdt de logopedist zich bezig met problemen in het mondgebied. Een
goede verstaanbaarheid en goed gehoor zijn nodig om de communicatie te laten slagen.
Bij Logopediepraktijk Savelkoul kunnen u en uw kind terecht voor onderzoek, behandeling en
advisering van:
– Eet en/of drinkproblemen (preverbale logopedie)
– Problemen in de spraak- en/ of taalontwikkeling
– Lees- en/of spellingsproblemen
– Logopedie bij het Syndroom van Down
– Problemen in de prikkelverweking en/ of executieve functies