Diagnoses

Problemen ontstaan voor of rond de geboorte en binnen het eerste levensjaar

 • Cerebrale Parese
 • Chromosomale afwijkingen; bv Syndroom van Down
 • Stofwisselingsstoornissen
 • Pre- en/of dysmature kind (te vroeg geboren of laag geboortegewicht)
 • Voorkeurshouding bij jonge zuigelingen
 • Spina Bifida
 • Spierziektes
 • Orthopedische aandoeningen; bv klompvoet, heupdysplasie
 • Zintuiglijke problemen; bv slechtziend of slechthorend

Problemen die zich voor kunnen doen tijdens de ontwikkeling

 • Motorische ontwikkelingsachterstand waarbij het kind hinder ondervindt in zijn dagelijkse activiteiten. Dit kan zich uiten op grofmotorisch gebied (gymles,sport, spel, fietsen) en op fijnmotorisch gebied (knutselvaardigheden, schrijven)
 • Jeugdreuma
 • Verkregen neurologische problemen; bv door hersenbloeding, ernstig letsel door ongeluk, infectieziektes
 • ADHD en aan autisme verwante stoornissen, wat vaak gepaard gaat met aandacht- en concentratieproblemen
 • Developmental Coordination Disorder (DCD)
 • Orthopedische afwijkingen; bv scoliose, standsafwijking van de voeten, afwijkend looppatroon
 • Ademhalingsproblematiek; bv hyperventilatie, astma
 • Problemen in de prikkelverwerking: het kind heeft op zintuiglijk gebied last van bepaalde prikkels (zien, voelen, horen, ruiken, proeven); bv moeite met stil zitten of niet graag in het zand spelen
 • Moeite met eigen lichaamsbesef en oriëntatie in de ruimte
 • Motorische problemen die zich voordoen als gevolg van overgewicht

Problemen op het gebied van zelfredzaamheid  

 • Planmatig werken; bv het kind kan niet zelfstandig een gegeven opdracht uitvoeren
 • Zelfstandig aan- en uitkleden
 • Eten met bestek
 • Opruimen
 • Onvoldoende controle over de toiletgang