Samenwerking

Twee weten meer dan één…..

Daarom is, zeker ook in ons vak, samenwerking met andere deskundigen en disciplines zo belangrijk.

Sinds september 2007 is in het AZM een Downpoli gestart waarin wij als praktijk het Kinderfysiotherapeutische deel invullen.
Het is een multidisciplinair team, waar ouders binnen een ochtend (elke 2e maandag van de maand), door meerdere disciplines diagnostisch gescreend kunnen worden. Vooraf krijgen de ouders een vragenlijst toegestuurd, waar de vraag welke specialisten ze willen consulteren.
Na afloop is er altijd een multidisciplinair overleg, waarbij alle gegevens gebundeld worden. De ouders krijgen dit schriftelijk toegestuurd.

Sinds september 2011 zijn wij ook actief betrokken bij het multidisciplinair voetspreekuur in het Zuyderland MC te Sittard-Geleen samen met orthopedisch schoenmaker en kinderarts.

Sinds maart 2013 is er een individueel en multidisciplinair programma voor kinderen met overgewicht in de eerste lijn gestart in Gezondheidscentrum Munstergeleen. Samen met diëtiste en Gz-psycholoog / orthopedagoog-generalist. De verwijzingen lopen via de kinderartsen.

In 2013 is het innovatieproject (beweeg me te leren) gestart in samenwerking met Zuyd Hogeschool en reguliere basisschool Kerensheide te Stein. Dit project is inmiddels uitgebreid naar andere basisscholen in de regio.

Maar daarnaast werken we ook intensief samen met:

Sinds 2014 maken wij deel uit van het team van het Prematuren Nazorg Bureau (PNB).