Specialisaties

De (preverbaal) logopedist richt zich op:

Eet en/of drinkproblemen

Mogelijke signalen voor eet -en/of drinkproblemen:

 • Mijn kind zuigt niet goed aan de borst of fles;
 • Mijn kind verslikt zich regelmatig;
 • Mijn kind heeft moeite met lepelvoeding;
 • Mijn kind weigert stukjes te eten;
 • Mijn kind heeft sondevoeding gehad en moet leren om orale voeding te krijgen;
 • Mijn kind heeft moeite met kauwen.
   

Het eten en drinken vergt vaardigheden zoals zuigen, slikken en kauwen. Wanneer zich hier problemen voordoen, kunt u contact opnemen met een preverbaal logopedist. Dit gaat altijd via verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts of kinderarts). Dit is belangrijk omdat in eerste instantie nagegaan moet worden of er onderliggende medische factoren van invloed zijn. Na het maken van een afspraak met de preverbaal logopedist, observeert ze het eet- en drinkmoment en geeft passende adviezen. Het doel is om het eet- en drinkgedrag van uw kind zo veilig en prettig mogelijk te laten verlopen.

 

Meer informatie over Preverbale logopedie vindt u hier: www.prelogopedie.nl

Spraak en taalontwikkeling

Mogelijke signalen voor taal -en/of spraakproblemen:

 • Ik versta mijn kind niet goed of anderen verstaan mijn kind niet goed;
 • Mijn kind spreekt klanken anders uit;
 • Mijn kind raakt gefrustreerd omdat het niet wordt verstaan of begrepen;
 • Mijn kind wordt niet begrepen;
 • Mijn kind begrijpt mij of de leerkracht niet;
 • Mijn kind komt soms niet op woorden;
 • Mijn kind vertelt veel, maar het verhaal is niet te volgen;
 • Mijn kind herkent letters niet goed of heeft moeite met hakken en plakken;
 • Mijn kind heeft vaak zijn of haar mond open;
 • Mijn kind duimt of zuigt op zijn/ haar vingers;
 • Mijn kind slikt met de tong tussen de tanden;
 • Mijn kind heeft een schisis wat de verstaanbaarheid beïnvloed.

https://www.kindentaal.nl/snel-test

Logopedie bij kinderen met het Syndroom van Down is gericht op:

 • Mogelijke eet- en/ of drinkproblemen;
 • Mondmotoriek;
 • Spraakontwikkeling;
 • Taalontwikkeling;
 • Leren lezen.

Logopedie en Sensorische informatieverwerking

Welke signalen komen voor bij de logopedie?

 • Mijn kind zit onderuitgezakt en spreekt onduidelijk;
 • Mijn kind kan zich moeilijk concentreren in de klas;
 • Mijn kind eet slordig, morst veel en stopt veel dingen in zijn of haar mond;
 • Mijn kind heeft een hoog spreektempo en spreekt mompelend en/ of binnensmonds;
 • Mijn kind heeft moeite met het vertellen van lange zinnen.
 • Wat is Sensorische informatieverwerking?
  Sensorische informatieverwerking ofwel SI verwijst naar de manier waarop wij informatie verwerken die via onze zintuigen binnenkomen. Om een activiteit te laten slagen is het nodig over een goede sensorische informatieverwerking te beschikken. Soms verloopt de sensorische informatieverwerking niet voldoende. Dit uit zich bijvoorbeeld in gedragsproblemen, leerproblemen, motorische onrust of andere problemen. Tijdens het logopedisch onderzoek wordt bekeken naar de wijze en mate van de prikkelverwerking op de logopedische problemen. Om tot een goed resultaat te komen worden logopedische oefeningen gecombineerd met sensorische informatieverwerking. Vaak is een samenwerking met kinderergotherapeut of kinderfysiotherapeut nodig om problemen in de prikkelverwerking te optimaliseren.

Logopedie bij lees- en/ of spellingsproblemen

Mogelijke signalen voor lees- en/ of spellingsproblemen:

 • Mijn kind leest niet vloeiend;
 • Mijn kind heeft moeite met de auditieve vaardigheden zoals rijmen, hakken en plakken;
 • Mijn kind heeft moeite met het herkennen van weetwoorden.