Verwijzing en vergoeding

Behandeling

Bij de logopedie worden kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar behandeld in verband met taal-, spraak- of eet- en/ of drinkproblemen. Na het intakegesprek en het logopedisch onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en de behandelfrequentie vastgesteld op 1 à 2 keer per week. Behandeling vindt plaats in de praktijk, echter is het in sommige gevallen nodig om de behandeling aan huis te laten plaatsvinden. Naast de directe logopedische zorg dient in de thuissituatie te worden geoefend. Een behandeling duurt 30 minuten, waarvan 25 minuten met uw kind wordt gewerkt en 5 minuten wordt besteed aan verslaglegging en administratie.

Verwijsbrief

Het is belangrijk om voor de eerste afspraak een verwijsbrief bij uw arts (huisarts, tandarts of specialist) te halen. We vragen u ook een geldig legitimatiebewijs van uw zoon of dochter mee te nemen.

Prijslijst logopedie per 1 januari 2023

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee Logopediepraktijk Savelkoul een overeenkomst heeft afgesloten, wordt het met de zorgverzekeraar afgesproken tarief in rekening gebracht. Er wordt naar gestreefd met alle zorgverzekeraars contracten af te sluiten. In vrijwel alle gevallen declareren we de kosten van de behandelingen rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar.

Onderstaande prijzen gelden:

  • Wanneer Logopediepraktijk Savelkoul geen overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw logopedist.
  • Vanaf 1 januari 2023 t/m 31 december 2017
    Logopedie is vrijgesteld van BTW.
Screening € 21,28
Anamnese en onderzoek na screening € 85,12
Screening, anamnese en onderzoek € 106,40
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 85,12
Eenmalig onderzoek € 85,12
Individuele zitting reguliere logopedie € 42,56
Individuele zitting reguliere logopedie aan huis € 66,70
Individuele zitting preverbale logopedie € 85,12
Individuele zitting preverbale logopedie aan huis € 109,25
Individuele zitting reguliere telelogopedie € 85,12
Telefonische zitting € 21,28
Overleg met derden € 42,56
Verslaglegging aan derden € 42,56
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (u dient zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden) € 42,56