Over de praktijk

In 1990 startte de praktijk met Kinder- en Jeugdfysiotherapie. Vrijwel vanaf het begin zijn we binnen onze praktijk een samenwerking aangegaan met de praktijk voor Kinderergotherapie; samen onder de overkoepelende naam Praktijk voor Kindertherapie. In 2017 is het team aangevuld met kinderlogopedie.

De kracht van praktijk voor Kindertherapie is dat de specialisatie ligt op het enkel behandelen van kinderen en jeugdigen. Daarnaast de nauwe samenwerking tussen drie verschillende disciplines: kinderfysiotherapie, -ergotherapie en -logopedie. Iedere discipline heeft zijn eigen expertise op het gebied van de ontwikkeling van kinderen. Door samen kinderen te behandelen kunnen elkaars krachten versterkt worden.

De praktijk werkt kindgericht en is niet klinisch waardoor we laagdrempelig bereikbaar zijn.

Voor kinderen die door meerdere disciplines gezien worden, wordt er gewerkt volgens één kind, één plan waarbij rekening gehouden wordt met de belastbaarheid van het kind. Het handelen van het kind staat centraal en er wordt hulpvraaggericht gewerkt. Wanneer er tijdens het onderzoek of de behandeling blijkt dat er andere factoren belemmerend kunnen werken op de ontwikkeling van het kind, zal dit in overleg met ouders en betrokkenen worden meegenomen. De behandeldoelstellingen worden tussen de verschillende disciplines afgestemd waarbij het bewegend leren in combinatie met betekenisvolle activiteiten centraal staat.

Zelfredzaamheid in het handelen van het kind op het gebied van de grofmotorische-, fijnmotorische- en communicatieve vaardigheden zal zich in balans moeten ontwikkelen rekening houdend met de cognitieve capaciteiten van het kind. Meerdere aspecten van de ontwikkeling van het kind worden gevolgd en meegenomen tijdens de therapie binnen de praktijk voor Kindertherapie.

Er wordt per kind gekeken welke hulp/ ondersteuning het kind op dat moment nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Wanneer de basis is gelegd, kan de transfer gemaakt worden naar andere contexten, zoals bijvoorbeeld de thuissituatie, school of andere activiteiten buitenshuis. In elke situatie vindt er duidelijke afstemming met de betrokken partijen plaats.

Er is een samenwerking met diverse partijen zoals ziekenhuizen in de omgeving, revalidatie- en GGZ instellingen, scholen en andere hulpverleners. Door deze nauwe samenwerking kan er direct overleg plaatsvinden indien nodig en worden verslagen uitgewisseld om elkaar te informeren.

Tijdens onze werkzaamheden wordt er altijd zorgvuldig met uw gegevens omgegaan. In ons Privacy Policy kunt u lezen welke gegevens er verzameld worden en wat ermee gedaan wordt. Privacy Policy Praktijk voor Kindertherapie.