De Praktijk

In 1990 startte onze praktijk voor Kinder- en Jeugdfysiotherapie. Vrijwel vanaf het begin zijn we binnen onze praktijk een samenwerking aangegaan met de praktijk voor kinderergotherapie. De bedoeling was een praktijk op te zetten vanuit de ideologie dat een kind en jeugdige een geheel eigen, aan zijn leeftijd en sociale situatie aangepaste, benadering behoeft.
In de belevingswereld van het kind moet therapie een vorm van sport of spel zijn. Dit vereist een omgeving die aan het kind is aangepast en het kind uitdaagt tot motorische leermomenten, die zijn niveau verhogen en die het plezier aan bewegen geven.

De behandelsituatie moet flexibel zijn en de ouders moeten er van verzekerd zijn dat de kwaliteit gewaarborgd is.

Ons team bestaat dan ook uit gekwalificeerde kinderfysio- en ergotherapeuten.

Kinderen tot 2 jaar worden thuis in hun eigen vertrouwde omgeving behandeld.
Boven de 2 jaar vinden de behandelingen binnen onze praktijk plaats op diverse locaties of indien geïndiceerd binnen schooltijd op school.