Beweeg me te Leren

In samenwerking met Basisschool Kerensheide te Stein en Zuyd Hogeschool zijn we in 2013 een innovatieproject gestart ‘Beweeg me te leren’ genaamd. Ergotherapeuten in opleiding werken en leren onder begeleiding van een ergotherapeut met basisschoolkinderen van de onderbouw in een (senso)motoriek / beweegparcours. 

Cognitieve leertaken zijn binnen een parcours gekoppeld aan sensomotorische activiteiten en vaardigheden. Het doel is de sensomotoriek en hiermee de voorwaarden om tot leren te komen, te verbeteren en om leerkansen van àlle kinderen in de onderbouw te vergroten dat past binnen de visie van het Passend Onderwijs.

Beweeg me te Leren is afgelopen jaren gegroeid in zowel kwaliteit als kwantiteit en doorontwikkeld in een vernieuwde versie “Beweeg me te Leren 2.0” (2021) genaamd.

Het programma binnen deze vernieuwde versie wordt geheel opgezet en uitgevoerd door een kinderergotherapeut (al dan niet ondersteund door (ergo)therapeuten in opleiding), kan in de grote of kleine groep worden uitgevoerd en is ook geschikt voor de bovenbouw. Er wordt naast het parcours gebruik gemaakt van meerdere werkvormen, waarvan meerdere door de leerkracht kunnen worden uitgevoerd en of herhaald, waardoor er een nauwere samenwerking tot stand komt, continuïteit meer gewaarborgd wordt en delen van expertise een vanzelfsprekendheid is. 

Er zijn meerdere basisscholen in de omgeving die van het programma “Beweeg me te Leren (2.0)” gebruik maken.

Dit programma wordt gefaciliteerd vanuit het onderwijs.