Behandeling

Bij de logopedie worden kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar behandeld in verband met taal-, spraak- of eet- en/ of drinkproblemen. Na het intakegesprek en het logopedisch onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en de behandelfrequentie vastgesteld op 1 à 2 keer per week. Behandeling vindt plaats in de praktijk, echter is het in sommige gevallen nodig om de behandeling aan huis te laten plaatsvinden. Naast de directe logopedische zorg dient in de thuissituatie te worden geoefend. Een behandeling duurt 30 minuten, waarvan 25 minuten met uw kind wordt gewerkt en 5 minuten wordt besteed aan verslaglegging en administratie.

Verwijsbrief

Het is belangrijk om voor de eerste afspraak een verwijsbrief bij uw arts (huisarts, tandarts of specialist) te halen. We vragen u ook een geldig legitimatiebewijs van uw zoon of dochter mee te nemen.

Vergoeding

De logopediepraktijk heeft contracten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars. Mocht er geen contract zijn afgesloten met uw zorgverzekeraar of valt de zorg buiten de voorwaarden voor vergoeding van uw zorgverzekeraar, gelden de volgende tarieven. Neem contact op met de logopedist voor meer informatie.