In samenwerking met Basisschool Kerensheide te Stein en Zuyd Hogeschool zijn we een innovatieproject gestart ‘Beweeg me te leren’ genaamd. Ergotherapeuten in opleiding werken en leren met basisschoolkinderen van de onderbouw in een (senso)motoriekparcours. De cognitieve leertaken zijn binnen het parcours gekoppeld aan sensomotorische activiteiten en vaardigheden. Het doel is de sensomotoriek, en hiermee de voorwaarden om tot leren te komen, te verbeteren en om leerkansen van àlle kinderen in de onderbouw te vergroten dat past binnen de visie van het Passend Onderwijs.

Er zijn inmiddels meerdere bassisscholen in de omgeving die deelnemen aan dit project.

Dit project wordt gefaciliteerd vanuit het onderwijs.Femke