Verwijzing en vergoeding

Verwijzing

De ergotherapeut behandelt op verwijzing van een (huis)arts of specialist. De noodzaak voor ergotherapie wordt vaak gesignaleerd door een leerkracht, fysiotherapeut, logopedist of door de ouders.

Vergoeding

Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie (EEE) zit sinds 2006 in het basispakket van de zorgverzekeraar.

Er worden maximaal 10 uren per jaar vergoed, afhankelijk van de zorgverzekeraar.

Het is wel altijd raadzaam zelf hierover vooraf contact op te nemen met uw verzekering. De verantwoordelijkheid voor de betaling van de behandeling ligt bij de ouders.

Tarieven

De tarieven volgens de NzA voor 2018 zijn:

 

€16,40          per behandeleenheid (15 minuten)

€27,40          toeslag uitbehandeling

€16,13          screening DTE